We ontzorgen uw vereniging door de ledenadministratie voor u uit te voeren. Het aan- en af-melden, mutaties en andere administratieve handelingen voeren we voor u uit. Daarnaast voorzien we u van overzichten naar wens. We kunnen dit doen op basis van uw huidige administratie systeem, of op basis van een all-in pakket waarbij we u volledig ontzorgen, en de prijs van de ledenadministratie software bij in is gecalculeerd.

Daarnaast is het mogelijk om het innen van uw contribtutie en uw boekhouding door ons uit te laten voeren. Op deze manier kunnen we u een volledig ontzorg pakket op maat bieden! Zie hieronder voor de afzonderlijke diensten en de prijzen hiervan.

Uw leden administratie tot in de puntjes uitgevoerd. Wat mag u verwachten?

 • Aan- en Af-melden van leden
 • Mutaties van lidgegevens
 • Het op regelmatige basis opleveren van rapporten en overzichten
 • Ad Hoc vragen beantwoord

Bij deze keuze levert u het systeem / software aan waarin we onze ledenadministratie in bij houden

Als u deze module afneemt verzorgen we het innen van uw contributie. Een greep uit de werkzaamheden:

 • versturen contributiebrieven
 • Het aanmaken en aanleveren van de incassobestanden
 • Periodieke rapportage over openstaande posten
 • Blokkeren (op verzoek) van leden die een betalingsachterstand hebben
 • Het verwerken van betalingen in de leden administratie

Bij deze optie geldt ook dat dit gebeurt in de omgeving / de software die u aan ons aanlevert. We zorgen dus voor continuiteit in de systemen die u kent.

Deze dienst is exclusief kosten van derden, zoals Portokosten en incasso (bank) kosten.

Deze optie omvat het uitvoeren van de boekhouding van uw vereniging. Een greep uit de mogelijkheden:

 • verzorgen incasso leden administratie
 • aanleveren betaalbestand
 • verwerken KBG
 • BTW aangifte (voor zover van toepassing)
 • verwerken facturen crediteuren
 • Aanmaken facturen debiteuren (verhuur / sponsoring)
 • Periodiek aanleveren van verantwoordingsoverzichten

We verzorgen hiermee de volledige boekhouding van uw vereniging

Opzet en Onderhoud Ledenadministratie & Boekhoudings software

U heeft nog geen software voor uw ledenadministratie of boekhouding? en u wenst volledig ontzorgt te worden? Wij hebben de oplossing!

Team-Work.nl ontneemt u alle zorgen uit handen met deze module! We bieden een compleet systeem aan voor de basale verwerking van uw ledenadministratie en/0f boekhouding. Hiervoor gebruiken we het aantrekkelijk geprijste systeem van e-boekhouden (https://www.e-boekhouden.nl)

We nemen op uw naam een abonnement op deze service en richten deze service in en onderhouden deze voor u. We rekenen daarvoor een minimale opslag op de prijzen van E-Boekhouden.nl voor het beheer van deze omgevingen. Deze prijzen zijn per jaar en wordt naast de kosten voor het verwerken van uw administratie doorberekend.

Wanneer u besluit uw administratie elders onder te brengen of (weer) zelf ter hand te nemen, dan worden de administraties aan u overgedragen!