Sportlink made Simple

Sprotlink logo

Als u kiest voor onze administratieve ondersteuning voor Sportlink, dan nemen wij u de basale taken in sportlink uit handen. Het opvoeren, wijzigen en afmelden van de leden van uw vereniging in sportlink verzorgen wij, conform uw wensen en afspraken.

We onderkennen een aantal verschillende niveau’s van ondersteuning. Op deze manier kunnen we voor u een op maat ondersteuning maken. Een en ander hangt ook samen met welke modules u binnen Sportlink heeft afgenomen of af wenst te nemen.

Geinteresseerd? Lees snel verder hieronder!

De basis module bevat onze standaard dienstverlening. Wij verzorgen dan voor u de basis zaken:

 • Invoeren van nieuwe leden (inclusief overschrijven)
 • Ledenmutaties
 • BeĆ«indigen lidmaatschap (inclusief overschrijven)
 • Het onderhouden van basisgegevens van de vereniging
 • Verstrekken van periodieke overzichten

Het resultaat is dat uw leden zijn ingevoerd, conform de afspraken zoals gemaakt. U levert de gegevens aan (via post / mail/ etc). U verzorgt zelf het koppelen aan teams of indelingen, het innen van de contributie, etc.

 

Als u kiest voor de module Contributie, dan regelen we voor u de inning van de contributie gelden. Deze werkzaamheden zijn van toepassing:

 • Invoeren stamgegevens contributie
 • Genereren contributiebrieven / e-mails
 • Incasseren contributie conform de bij uw vereniging geldende termijnen
 • Versturen van herinnering / aanmaning
 • Periodiek opleveren van lijsten van achterstallige betalingen
 • Op verzoek blokkeren van leden in verband met betalingsachterstanden

nb: Dit is exclusief de kosten van derden, zoals bankkosten, portokosten, etc.

 

Als u de module teamsporten afneemt, ondersteunen we u bij het samenstellen en aanpassen van uw teams. De volgende werkzaamheden verzorgen wij dan voor u:

 • Samenstellen teams aan het begin van het nieuwe seizoen
 • Wijzigingen in teams: nieuwe spelers, overplaatsingen, teamverwijderingen
 • Opvoeren Coaches/ Begeleiders / Trainers bij deze teams
 • Invoeren andere rollen binnen de teams

Wanneer u de module beheer afneemt verzorgen wij ook het functioneel beheer van de Sportlink Applicatie voor u. Een greep uit de werkzaamheden:

 • Aanmaken / wijzigen / verwijderen gebruikers
 • bijhouden rechten toekenning
 • onderhoud van basisgegevens applicatie
 • schakelpunt met de sportlink organisatie
 • Maken van rapportages, periodiek en ad hoc op verzoek

 

 

Het pakket voor boekhouding voorziet in een complete verzorging van uw financiele administratie. U levert uw facturen en declaraties aan en wij zorgen er voor dat uw betalingen worden verwerkt in de boekhouding. Het pakket boekhouding omvat de volgende zaken:

 • Invoeren en verwerken facturen en declaraties
 • verwerken van de KBG afschriften
 • Het opmaken van een (maandelijkse) rapportage
 • Het verzorgen van een betaalvoorstel voor uw vereniging zodat uw penningmeester of voorzitter de betaling kan uitvoeren
 • Het opmaken van een rapportage voor de kascommissie van uw vereniging

Dit pakket kan alleen afgenomen worden als u over de module sportlink.boekhouding beschikt. Zie voor overige mogelijkheden het pakket ‘boekhoudkundige ondersteuning’